Voorbeelden van cursussen, trainingen en workshops

Maatwerk trainingen voor bedrijfsopvang teams

Dit kunnen zowel trainingen zijn voor collegiale opvang, als trainingen voor opvang en nazorg door leidinggevenden en/of BOT. De belangrijkste accenten in de training zijn afhankelijk van de leervraag van de cursusgroep.

In de trainingen wordt aandacht besteed aan de verschillende effecten en uitingsvormen van stress na traumatische gebeurtenissen. Ook het signaleren van aanwijzingen voor PTSS en oefenen van gesprekken in dat kader vormen hierin een belangrijk onderdeel.

BOT training opvang in een groep

In deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde: theorie stress en trauma, verschillen tussen persoonlijke- en groepsopvang, benadering bij vermoeden van traumatisering, het bevorderen van openheid en met zelfvertrouwen hulp verlenen. De nadruk ligt op praktische toepassing van het geleerde.

Cursus: training 'Voor mijzelf'.

Dit is een training voor leerkrachten die erop gericht is om leerlingen binnen het onderwijs meer zelfvertrouwen en zelfsturing te geven. Na de cursus zijn de leerkrachten in staat om zelfstandig hun leerlingen met deze training te begeleiden.

Cursus: ADHD in de klas, wat kan ik ermee?

Korte cursus over het omgaan met leerlingen met ADHD binnen een onderwijssetting.

Training: het optimaliseren van contactleggen met cliënten.

Deze training is gericht op professionele hulpverleners. Bij politie, brandweer, ambulance, slachtofferhulp, maar ook binnen de psychosociale hulpverlening kent men de situatie van cliënten die zich afsluiten voor geboden hulp. Ondanks hun moeilijke situatie blijken ze onbereikbaar voor hulpverleners. Wat speelt hier? Wat is weerstand en hoe ga ik daar zodanig mee om dat er voor de cliënt ruimte ontstaat om te komen tot effectieve hulpverlening?

Dementie: je staat niet met lege handen!

Dementie is op dit moment niet te genezen. Wel is de kwaliteit van leven te be├»nvloeden. Een lezing naar aanleiding van het pilotonderzoek van Simon Duff, PhD en Daniel Nightingale, PhD.

Maatwerkcursussen en trainingen.

Cursussen en trainingen kunnen op maat voor uw bedrijf worden aangepast of ontwikkeld, zodat uw werknemers ook datgene leren waarmee ze in hun werksituatie uit de voeten kunnen.